A+ A A-
22 Aug
Voteaza acest articol
(2 voturi)

Raduly Robert, primarul UDMR care bate ofițeri români este incompatibil, corupt și penal

Raduly Robert Kalman, liderul UDMR care și-a permis să atace cu furie un ofițer al statului român este penal, corupt și incompatibil, și el știe prea bine aceasta. De aici și furia sa la adresa autorităților. Raduly știa foarte bine că este în atenție pentru faptele sale de corupție.

În urmă cu două săptămâni în "Curentul" a fost relatat evenimentul atacării unui ofițer SRI de către primarul orașului Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman lider cu vechime al UDMR – în materialul intitulat „Atacarea unui cadru SRI de către liderul UDMR Raduly Robert Kalman, un mesaj explicit adresat statului român“. Primarul UDMR, fost parlamentar și unul dintre mogulii corupți ai formațiunii care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru desființarea ANI,  l-a alergat prin centrul orașului pe concitadinul său, cadrul SRI,  H.C., de 46 de ani, pe motiv că acesta l-a urmărit - și l-a agresat furându-i acestuia și sculele. Ceva fără precedent în istoria SRI. Mesajul lui Raduly a fost explicit și marchează debutul unei noi etape de eliminare a autorității statului român din Covasna-Harghita. Ofițerii operativi își fac (încă) datoria dar pentru că datele despre corupția liderilor UDMR, rapoartele lor privind situația Ținutului Secuiesc, a iredentismului maghiar și a imixtiunilor politice ale politicienilor din Ungaria în treburile interne ale României, sunt ignorate de autorități, ofițeri sub acoperire au ajuns să își publice informațiile pe internet, semnalează T.B. - un „fost cadru militar, ofițer superior, consultant pentru soluții de securitate privată și protecție contrainformativă și inginer pentru sisteme de securitate“, pe pagina sa de facebook.
Ofi
țerul în rezervă atrage atenția că „într-una din postările pe forumul Wikileaks, sunt ofițeri care dezvăluie faptul că deși a trimis sute de sesizări și memorii către autoritățile române cu privire la Ținutul Secuiesc și la matrapazlâcurile penale produse de maghiari și de liderii UDMR, acestea au fost igonorate cu desăvârșire. Rezultatele muncii ofițerilor de informații în această chestiune sunt considerabile și deloc de neglijat. Acestea sunt comunicate constant factorilor responsabili, și mai ales factorului politic care tace! Motivele pentru care, din anii ’90, partidele politice au ignorat toate avertizările serviciilor de informații pe această chestiune, sunt pe cât de clare, pe atât de josnice: păstrarea puterii politice, dată fiind alianța cu UDMR“. Liderii UDMR își permit să atace ofițeri ai statului român, deoarece știu că în trecut criminalii unguri ai ofițerilor Agache și Coman au fost lăsați liberi de Ion Ilici Iliescu și de către Emil Constantinescu fiind chiar ajutați să fugă în Ungaria și să scape de orice fel de consecințe ale crimelor lor. Liderii UDMR îi au la mână pe guvernanții de la București care oricum nu sunt decât niște marionete ale străinilor și trădători ai României. Liderii UDMR acum sunt excitați la maximum de precedentul Kosovo, au trecut la faza doi în lupta pentru autonomie teritorială respectiv la agresarea cadrelor SRI care-i monitorizează. Feuda lor din Covasna Harghita a devenit un teritoriu unde legea este batjocorită în numele obsesiei antiromânești de care suferă unii dintre liderii maghiari. Liderul UDMR care a mâncat ani de zile salariu de la statul român, bătăușul Raduly Robert urăște din răsputeri statul român deși se înfruptă și acum tot din banii statului român, înșeală legile statului român, dar în curând va avea de învățat că nimeni, nici măcar un mahăr UDMR nu este deasupra legii în România.

Raduly, ie
și afară: „Prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului“
Raduly se afla in situatia celor 1000 de primari ai uslino
șilor strâns legați de coada lui Dragnea, care vor să se elimine din legea cu incompatibilitățile prevederea legată de CA ale firmelor locale ale primariilor. Primarul Raduly Kalman Robert este administrator la SC CSIKI TRANS SRL, firma de transport local din Miercurea Ciuc, deținută de consiliul local al orașului.

El șutează, el contrează, el ia mingea – purcoiul cu bani. Prin urmare, udemeristul este în prezent incompatibil, fiind administrator al unei societăți comerciale, concomitent cu funcția de primar (chiar daca SRL -ul este deținut de Consiliul Local, nu contează) , potrivit legii Nr. 161 din 19 aprilie 2003 „privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției“. Legea anti­corupție ignorată și sfidată de coruptul primar al UDMR spune clar:

„SEC
ȚIUNEA a 4-a“

Incompatibilită
ți privind aleșii locali
Art. 87. - (1) Func
ția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu:
a) func
ția de consilier local;
b) func
ția de prefect sau subprefect;
c) calitatea de func
ționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
d) func
ția de președinte, vicepreșe­dinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice;
e) func
ția de președinte sau de se­cre­tar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la o societate comercială;
f) func
ția de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) func
ția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcție asimilată acestora;
k) orice alte func
ții publice sau acti­vități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale.
Art. 91. - (1) Starea de incompa­tibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcție incompatibilă cu cea de ales local.
(2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, so
țul sau ruda de gradul I a acestuia devin acționari.
(3) Alesul local poate renun
ța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. Alesul local care devine incom­patibil prin aplicarea prevederilor prezentei secțiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcțiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) În situa
ția în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității admi­nistrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unității adminis­trativ-teritoriale.“
Pe această cale ziarul Curentul se constituie în avertizor public de integritate și atrage atenția oficial prefectului de Harghita să aplice legea și să constate încetarea de drept a mandatului lui Raduly Robert, care trebuie suspendat neîntârziat. Iar în altă ordine de idei, oricând Raduly Robert are vreun drum la București și dorește să mai încerce niște figuri de kick box cu niște cadre în rezervă ale SRI, dar și eventual cu ofițeri (în retragere sau în rezervă) ale altor instituții militare românești – este așteptat cu brațele deschise. Poate să aducă și tot consiliul local cu el, Jobbik-ul și Zgarda Maghiară, formată la vârf, după cum a scos în evidență presa din Ungaria, din homosexuali, supuși ai Împăratului Iulian și chiar unii evrei cam de teapa lui Soros, unul dintre cei mai feroci inamici al românilor, dar și al consângenilor săi, având în vedere că în tinerețe era colaboraționist la naziștilor, de unde se inspiră și Zgărzile maghiare. Și asta e tot o sesizare oficială, din partea mea și a prietenilor mei, cărora legea le permite la cinci ani de la pensionare, să articuleze derbedeii care scuipă pe drapel și uniforma militară, fără a implica desigur vreo instituție, nu de alta dar actualii șefi ai instituțiilor sunt prea ocupați cu lansări de carte, sindrofii subțiri și apariții fulgurante pe la baluri masonice.

Sursa: http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013082390171/Actualitate/Raduly-Robert-primarul-UDMR-care-bate-ofiteri-romani-este-incompatibil-corupt-si-penal.html

Pagina Facebook 'George Roncea':https://www.facebook.com/pages/George-Roncea/181944271871084

Scrieun comentariu

Se poate introduce HTML

(c) 2012 roncea.net & George Roncea. Toate drepturile rezervate.